[ жаңы кат куржун · катышуучу · талкуу эрежеси · тинтүү · RSS ]
Кыргызым - менин жүрөгүм
 ФорумТемыОтветыОбновления
элдик казына аянтчасы
талкуу эрежесине көңүл буруңуз !
1 2 жекшемби, 2012-07-15, 11:26 AM
Тема: Комуз күүсү
Сообщение от: mederbek
Ардагерлер Ааламы
калемгерлер , ишмерлер , жылдыздар
5 14 чөйрө, 2014-01-15, 11:35 PM
Тема: ыр атасы ли бай
Сообщение от: kasaba
коомдук көйгөйлөр
коомдо эмне болуп жатат
0 0 Нет сообщений
Кыргыз дүбүртү
Аалам кыргыздары
1 0 ишемби, 2012-07-21, 1:46 PM
Тема: Атай Өмүрзаков Кытайда өнөрү...
Сообщение от: kasaba
Кыргыз тарыхы
кыргыздын тарыхтагы абалы
0 0 Нет сообщений
улуттук рухый дүйнө
кыргыз духу
0 0 Нет сообщений
Кыргыз оюндары
кыргыз элдик оюндары
0 0 Нет сообщений
Кыргыз каада-салты
Кыргыз салт-санаасы
0 0 Нет сообщений

ААлам кыйрында
 ФорумТемыОтветыОбновления
кыргыздар ааламда
кыргыз элим
0 0 Нет сообщений
көркөм табыйгат
табият
0 0 Нет сообщений
дүңнөгө саякат
саякат
0 0 Нет сообщений
улуттар
дүйнөдөгү улуттар
0 0 Нет сообщений

көңүл ачуу аянты
 ФорумТемыОтветыОбновления
Кыргыз элдик оюндары
0 0 Нет сообщений
компиютер оюндары
0 0 Нет сообщений
шакабалар
0 0 Нет сообщений
мыскыл-тамаша
0 0 Нет сообщенийДополнительная информация
Посетители: 0  (участников - 0, гостей - 0)
Рекорд посещаемости форума 10 зафиксирован дүйшомбү, 6:28 PM, 2018-10-01.
Статистика форума
Всего создано 7 тем, в которые добавлено 16 ответов.
Зарегистрировано 9 участников. Приветствуем нового участника matkarimova1966.

жайыт кожоюну


点击这里给我发消息

TEL : 18997860235 , 18299570245

E-mail :
charshen.kasaba@gmail.com
kasaba@sohu.com
kasaba007@sina.com

ыр койгуч
жайытка баа берүү
добуш берүүгө кандайсыз ?
жалпы берилген добуш: 86
менин конокторум
free counters
досторум
.
Манас текчеси
Кененим Бөлүгүнөн Үзүндү

э.......э.......э......э........эй
айтайын баатыр Манасты ,
арбактары колдосо ,
айтканым жалган болбосо.
жарымы төгүн , жарымы чын ,
жарандардын көөнү үчүн .
күрпүлдөтүп ырдасак ,
көпчүлүктүн көөнү ток .
..........................................
энеси суу кыргыздын !
атасы тоо кыргыздын !
көрдүңбү сөздүн уңгусун !
ала тоо бойлоп көчкөн журт ,
аркайган тоодо өскөн журт ,
кирин карда жууган журт ,
киндигин музда кескен журт ,
заңкайган нечен тоо менен ,
салгылашып келген журт ,
ак элечек арсак тоо ,
жалтырак муз , аппак кар ,
жамбаштап жатып көнгөн журт ,
малын карга жайган журт ,
кыргыз деген неткен журт ?
мөңгүнүн суусун ичкен журт ,
күрпүлдөп аккан сууларды ,
күн емес түндө кечкен журт !
таш жазданып көнгөн журт ,
талашып салкын шамалды ,
булут менен келген журт ,
булуттуу тоонун ичынде ,
тоодо өнүп өскөн журт ,
кыдырып тоону жүрөт деп ,
< кыркез>атка конгон журт ,
<кыркез>ды элдер айталбай ,
Кыргыз атка өткөн журт ,
............................................
э.....э.....э....э......эй
............................................

( Жүсүп Мамай варыянтынан алынды )
түшүм сатып алуу
жайыт телеси
кыргыз жайыттар
кыргыз конуштар
кыргызыстан
башка жайыттар