башкы бет » макала » кыргыз жери

айдардагы түрлөр: 5
көрүнмө материял: 1-5
бет:

тартип менен: маалы · аты · даражасын баалоо · сын · көйгөйлүү сүрөт

  

кыргыз жери | көрүлүшү: 457 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-07-30 | сын (0)

манас атанын айкели быйыл ушул жыл өткөн кызылсуу кыргыз обласынын актоо ооданы булуңкөл айылнда өткөн 6-айдын 29- күнүндөгү 5- кезектик «манас» эл аралык маданият саякат майрамы жана 4- кезектик Шинжаң эл аралык саякат фото сүрөт тартуу майрамына үлгүрүп көшөгөсүн ачты .
кыргыз жери | көрүлүшү: 362 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-07-21 | сын (0)


кыргыз жери | көрүлүшү: 331 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-07-21 | сын (0)

кыргыз жери | көрүлүшү: 324 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-07-13 | сын (0)

кыргыз жери | көрүлүшү: 393 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-07-13 | сын (0)

жайыт кожоюну


点击这里给我发消息

TEL : 18997860235 , 18299570245

E-mail :
charshen.kasaba@gmail.com
kasaba@sohu.com
kasaba007@sina.com

ыр койгуч
жайытка баа берүү
добуш берүүгө кандайсыз ?
жалпы берилген добуш: 83
менин конокторум

учурда барлар : 1
жолоочу : 1
мүчө: 0
free counters
досторум
.
Манас текчеси
Кененим Бөлүгүнөн Үзүндү

э.......э.......э......э........эй
айтайын баатыр Манасты ,
арбактары колдосо ,
айтканым жалган болбосо.
жарымы төгүн , жарымы чын ,
жарандардын көөнү үчүн .
күрпүлдөтүп ырдасак ,
көпчүлүктүн көөнү ток .
..........................................
энеси суу кыргыздын !
атасы тоо кыргыздын !
көрдүңбү сөздүн уңгусун !
ала тоо бойлоп көчкөн журт ,
аркайган тоодо өскөн журт ,
кирин карда жууган журт ,
киндигин музда кескен журт ,
заңкайган нечен тоо менен ,
салгылашып келген журт ,
ак элечек арсак тоо ,
жалтырак муз , аппак кар ,
жамбаштап жатып көнгөн журт ,
малын карга жайган журт ,
кыргыз деген неткен журт ?
мөңгүнүн суусун ичкен журт ,
күрпүлдөп аккан сууларды ,
күн емес түндө кечкен журт !
таш жазданып көнгөн журт ,
талашып салкын шамалды ,
булут менен келген журт ,
булуттуу тоонун ичынде ,
тоодо өнүп өскөн журт ,
кыдырып тоону жүрөт деп ,
< кыркез>атка конгон журт ,
<кыркез>ды элдер айталбай ,
Кыргыз атка өткөн журт ,
............................................
э.....э.....э....э......эй
............................................

( Жүсүп Мамай варыянтынан алынды )
түшүм сатып алуу
жайыт телеси
кыргыз жайыттар
кыргыз конуштар
кыргызыстан
башка жайыттар