башкы бет » макала

түр ичиндеги мазмундар: 29
көрүнмө материял: 1-9
бет: 1 2 3 4 »

Tеке Айынын 1-күнү үрүмчү маалы саат 8:00 де Заманыбыздын залкар манасчысы, 21-кылымдын «тирүү гомери» жүсүп мамай бендечилик кылып, акка мойун сунду.
  Залкар манасчы жүсүп мамай 1918-жылы 18-бугуда Кытайдын Акчий ооданынын карабулак айылында дүйнөгө келген. буга чейын ооз екы епос айтууда бүткүл дүйнө елын таңыркатып, жараткан ыроологон тубаса таланты менен дүйнө коомчулугуна белгылүү. ал кыргыз елынын «маданийат кампасы» еле. «манас» епосунун 8 урпак 232 миң сап жомогун, «толтой», «курманбек»... сыйактуу канча ондогон кенже епосторду, санжыраларды, дегеле, кыргыз елынын улуу жомокторунун миллыён саптарын алмадай башына жатка сактап, көркөм ыр саптары менен менен ушул заманга жеткырып берды. укмуштай таланты менен бүткүл дүйнө коомчулугуна кыргыздын оорагын арттырып, атын таанытып, «21-кылымдын гомеры» деп аталган болучу. укмуш талантка бай улуу инсан ушундай ургаалдуу емгектеры менен мамлекеттык, ел аралык канча жүздөгөн атак-сыйлыктарды еңып, урумдун учу кыйрына кыргыз атанын урматтуу уулу катары таанылып, өмүрүнүн соңку жылдарын ел аралык урмат-сый менен өткөрдү. кыргыз елынын, адамзат маданийатынын баалуулуктарына орошон үлүш кошуп, 97 жашында акка мойун сунду.
залкар манасчы жүсүп мамайга кыргыз респоблыкасы «ак шумкар» өзгөчө белгысын тапшыруу менен «кыргыз республыкасынын баатыры» ең жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылган еле .
2014-жылынын 30-майында, кыргыз республыкасынын презыденты алмазбек атамбайев кол койгон жарлыкка ылайык, улуу «манас» епосун жана башка епыкалык чыгармаларды сактоо ышыне кошкон өзгөчө салымы, ошондой еле кыргызстандын елынын тарыхый жана маданый мурастарын байытууга сыңырген зор емгегы үчүн манасчы жүсүп мамайга «ак шумкар» өзгөчө белгысын тапшыруу менен «кыргыз республыкасынын баатыры» ең жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды еле.
   биз улуу инсанга жараткандан кечырым тылеп дуба кылып, жаткан жерын жаннатка кылышын тилейбиз.

кыргыз ишмерлери | көрүлүшү: 1851 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2014-06-01 | сын (2)

 
кыргыз музикалары | көрүлүшү: 3312 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2014-01-11 | сын (0)


кыргыз музикалары | көрүлүшү: 3591 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2014-01-11 | сын (0)


кыргыз музикалары | көрүлүшү: 1649 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2014-01-11 | сын (0)


кыргыз музикалары | көрүлүшү: 3387 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2013-12-09 | сын (0)

кыргыз музикалары | көрүлүшү: 1562 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2013-11-13 | сын (0)

 
термечик | көрүлүшү: 3626 | Author: kasaba | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2013-07-22 | сын (0)кыргыз музикалары | көрүлүшү: 3414 | Author: касаба | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2013-04-11 | сын (0)

  

манасчылар | көрүлүшү: 3467 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-10-25 | сын (0)

1-9 10-18 19-27 28-29
жайыт кожоюну


点击这里给我发消息

TEL : 18997860235 , 18299570245

E-mail :
charshen.kasaba@gmail.com
kasaba@sohu.com
kasaba007@sina.com

ыр койгуч
жайытка баа берүү
добуш берүүгө кандайсыз ?
жалпы берилген добуш: 86
менин конокторум

учурда барлар : 1
жолоочу : 1
мүчө: 0
free counters
досторум
.
Манас текчеси
Кененим Бөлүгүнөн Үзүндү

э.......э.......э......э........эй
айтайын баатыр Манасты ,
арбактары колдосо ,
айтканым жалган болбосо.
жарымы төгүн , жарымы чын ,
жарандардын көөнү үчүн .
күрпүлдөтүп ырдасак ,
көпчүлүктүн көөнү ток .
..........................................
энеси суу кыргыздын !
атасы тоо кыргыздын !
көрдүңбү сөздүн уңгусун !
ала тоо бойлоп көчкөн журт ,
аркайган тоодо өскөн журт ,
кирин карда жууган журт ,
киндигин музда кескен журт ,
заңкайган нечен тоо менен ,
салгылашып келген журт ,
ак элечек арсак тоо ,
жалтырак муз , аппак кар ,
жамбаштап жатып көнгөн журт ,
малын карга жайган журт ,
кыргыз деген неткен журт ?
мөңгүнүн суусун ичкен журт ,
күрпүлдөп аккан сууларды ,
күн емес түндө кечкен журт !
таш жазданып көнгөн журт ,
талашып салкын шамалды ,
булут менен келген журт ,
булуттуу тоонун ичынде ,
тоодо өнүп өскөн журт ,
кыдырып тоону жүрөт деп ,
< кыркез>атка конгон журт ,
<кыркез>ды элдер айталбай ,
Кыргыз атка өткөн журт ,
............................................
э.....э.....э....э......эй
............................................

( Жүсүп Мамай варыянтынан алынды )
түшүм сатып алуу
жайыт телеси
кыргыз жайыттар
кыргыз конуштар
кыргызыстан
башка жайыттар