башкы бет » макала

түр ичиндеги мазмундар: 29
көрүнмө материял: 10-18
бет: « 1 2 3 4 »

   

кыргыз ишмерлери | көрүлүшү: 3495 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (4)

    

адеп башаты | көрүлүшү: 3032 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (0)

 

адеп башаты | көрүлүшү: 2911 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (0)

   

адеп башаты | көрүлүшү: 3979 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (0)

    

адеп башаты | көрүлүшү: 2498 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (0)

    

Айтматов Ааламы | көрүлүшү: 3554 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (1)

   

манасчылар | көрүлүшү: 1192 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (0)

   

 
 
манасчылар | көрүлүшү: 7948 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (0)

олуя манасчы Жүсүп Мамай атанын токсон беш жаш торколуу той маракеси
олуя манасчы Жүсүп Мамай атанын токсон беш жаш торколуу той маракеси 2012- жылы аяк оонанын 25- күнү кызылсуу кыргыз облусунун акчий ооданында өткөрулду .акчий оодандык партком,эл өкүмөттүн бир туташ орундаштыруусу,карабулак айлынын тейлөөсү ,оодандык маданият идарасы жана башка айыл майдандардын шайкешүүсү,калың элдин колдоого алышы менен жеңиштүү өттү.маракеде ансамбилдин,элдик өнөрпоздордун өнөрлөрү элге тартууланды,дагы элге ат чабуу,улак,ордо сыяктуу улуттук оюндар орундаштырылып берилди.атайын түр болуп аркайсы айыл майдандар эрешендер жана жеткинчек манасчылар манас айтуу тобун уюмдап атайын манас айтуу басакесине катыштырды.карабулак айлына курулган манас атындагы чакан көргөзмө сарайынын көрнөк көшөгөсү ачылып Жүсүп ата атайын зияраттап , зиярат соңунда , колжазмасын мөөр кылып калтырды . мараке дуумандуу алып барылды .
    
 
манасчылар | көрүлүшү: 2975 | жөнөтүүчү: kasaba | жөнөткөн маалы: 2012-08-28 | сын (0)

1-9 10-18 19-27 28-29
жайыт кожоюну


点击这里给我发消息

TEL : 18997860235 , 18299570245

E-mail :
charshen.kasaba@gmail.com
kasaba@sohu.com
kasaba007@sina.com

ыр койгуч
жайытка баа берүү
добуш берүүгө кандайсыз ?
жалпы берилген добуш: 86
менин конокторум

учурда барлар : 1
жолоочу : 1
мүчө: 0
free counters
досторум
.
Манас текчеси
Кененим Бөлүгүнөн Үзүндү

э.......э.......э......э........эй
айтайын баатыр Манасты ,
арбактары колдосо ,
айтканым жалган болбосо.
жарымы төгүн , жарымы чын ,
жарандардын көөнү үчүн .
күрпүлдөтүп ырдасак ,
көпчүлүктүн көөнү ток .
..........................................
энеси суу кыргыздын !
атасы тоо кыргыздын !
көрдүңбү сөздүн уңгусун !
ала тоо бойлоп көчкөн журт ,
аркайган тоодо өскөн журт ,
кирин карда жууган журт ,
киндигин музда кескен журт ,
заңкайган нечен тоо менен ,
салгылашып келген журт ,
ак элечек арсак тоо ,
жалтырак муз , аппак кар ,
жамбаштап жатып көнгөн журт ,
малын карга жайган журт ,
кыргыз деген неткен журт ?
мөңгүнүн суусун ичкен журт ,
күрпүлдөп аккан сууларды ,
күн емес түндө кечкен журт !
таш жазданып көнгөн журт ,
талашып салкын шамалды ,
булут менен келген журт ,
булуттуу тоонун ичынде ,
тоодо өнүп өскөн журт ,
кыдырып тоону жүрөт деп ,
< кыркез>атка конгон журт ,
<кыркез>ды элдер айталбай ,
Кыргыз атка өткөн журт ,
............................................
э.....э.....э....э......эй
............................................

( Жүсүп Мамай варыянтынан алынды )
түшүм сатып алуу
жайыт телеси
кыргыз жайыттар
кыргыз конуштар
кыргызыстан
башка жайыттар