башкы бет » макала » кыргыз ишмерлери

кыргыз элинин атактуу эмчиси Дүйшөбек Сыдык уулу
 
кыргыз элинин атактуу эмчиси Дүйшөбек Сыдык уулу
кыргыз эмчилигине кымбаттуу салым кошуп, кыргыз эмчилиги үчүн кесибин жандай сүйүп, өмүрлүк алгалоо жолун тандай билип, соо-саламат журтчулуктун оозуна кирген ары эчендеген «көрү жакын төрүнөн» болуп калган беймарлардын (оорулардын) жанын «азырейилден арачалап калган» ардагер жигит Дүйшөбек Сыдык уулу 1970-жылы 17-мартта акчий оодан карачий айылында малчы үй-бүлөсүндө төрөлгөн . башталгыч , толуксуз орто мектеперди карачийде окуган . толук ортону областык 3 - орто мектепте окуган .1990 жылдан - 1995-жылгача өз каалоосу боюнча хотендеги шинжаң уйгур эмчилик жогору техникомунун дабалоо кесибин бүтүргөн , ал бул барышта киласта жана мектепте окуучулар кадыры болгон , кыласта уландуу 2 - , 3 - даражалуу кош сыйлык акчасын алып окуган ары хотен аймагы боюнча кош озот жеке болуп сыйланган .
1994 - жылы мектепте окуп жүргөндө жуңго комунисттик партиясына мүчө болгон . 1995 - жылы окууну бүтүрүп , акчий оодандык эл ооруканасына кызматка бөлүнгөн . 1996 - жылы 1 - айда кызмат байланышы менен кызылсуу кыргыз аптоном областык улуттук сөөк ооруканасы ички оорулар бөлүмү жана кыргыз эмчилик бөлүмүнө жөткөлүп келинген . азыр ички оорулар бөлүмүнүн баш вирачы , орунбасар бөлүм мудуру болуп эмгектенүүдө .
1994 - жылдан азырга чейин өзүнүн кесиптик жактагы арыбай - талбай изденүүсүндө , атайын алыс - жакындагы кыргыз айылдарына барып , ар кайсы жерлердеги кыргыз эмчилери , тарыхчылары менен маек куруп , кыргыз эмчилик тарыхы жана кыргыз эмчилик илимин жыйнап иреттеп , амалий сынактан өткөзүп колдонуп , жаңы изилдөө макалаларын жазып мамлекет даражалуу < жуңго аз сандуу улуттар илмий журналы > ында < кыргыз емчилигинин байыркы жана азыркы өнүгүү абалы > , аптоном раён даражалуу < шинжаң уйгур тибабет (эмчилик) жогору тахникому илмий журналы > ында < кымыздын дарылык касиети жөнүндө изденүү > , < калтысийдин мүнөзү жөнүндө алгачкы изденүү > , < кычы үрөөнү талканы чапталмасынын сууктан болгон муун сезгеничине болгон өнүмү жөнүндө > , < кычы үрөөнү талканы чапталмасынын тынык жолу оорусуна болгон өнүмү жөнүндө > , < тамыр жана оорулар > , < кандагы май курамы артып кеткендерди жүзүм суусу ачытмасы менен эмдөө абалы > , < уйгур эмчилик - дарыгерлик изилдөө иштеринде сакталган маселелер > , < бирлешме дарылардын мүнөзү жана мүнөз даражасын аныктоо > , < сезгенбеген тынык жолу системасы ооруларын улуттук эмчилик боюнча эмдөө өнүмү > , < кыргыз эмчилик тарыхын изилдегенде > , < кыргыз балдарынын кол адалатуусунун туура болбогондугу жөнүндө > сыяктуу 15 тен ашуун илмий макаласын жарыялаган ошондой эле аптоном раён даражалуу илмий талкуу жыйындарына катышкан . мунун ичинде < бирлешме дарылардын мүнөзү жана мүнөз даражасын аныктоо > деген макаласы 1996 - жылы шинжаң бойунча үрүмчүдө өткөрүлгөн жаш улуттук эмчилик - дарыгерлик илмий талкуу жыйналышында 1 - даражалуу сыйлыкка ээ болгон .
жогоркудай жыйноо жана изилдөө барышында , айыл- кыштак жана шаардагы ар бир кыргыз элине денеге зыянсыз , өзүбүз көрүп билип жүргөн кыргыз эмчилик дарыларын колдонуп акча тежеп , өз ден соолугун өзү сактап калуу үчүн «капыс көрүлөтурган ооруларды кыргызча эмдөө аргасы» деген китебин жазып кызылсуу кыргыз басмасы жагынан 2009-жылы жарык көргөн . «өзүңдү өзүң эмдеп ал» деген китеби 2010-жылы басмадан жарык көргөн. ал арыбай - талбай кыргыз эмчилик тарыхы , кыргыз эмчилик илмин изилдеп , 3- китеби жөнүндө изденип жатат . < базар басакеси жана биз > , < кыргыз емчилик тарыгын изилдегенде > сыяктуу макалалары адабий журналдарга да жарыяланган .
Дүйшөбек Сыдык уулу кызмат барышында көп жолу «озот кызматчы», «ву дуңйүнчө доктур» болуп сыйланган , азыр кызылсуу кыргыз аптоном областык уйгур эмчилик сөөк ооруканасынын ички оорулар бөлүмүнүн баш вирачы. орун басар бөлүм мудуру, жуңхуа медитсина илимый коомунун мүчөсү.
түрү: кыргыз ишмерлери | кошуу: kasaba (2012-08-28)
көрүлүшү: 3258 | сын: 4 | даражасы: 5.0/1
жалпы пикир: 4
0  
4 terek   (2013-08-12 6:43 PM) [Материял]
kyrgyz elin kokolotobersin !

0  
3 terek   (2013-08-12 6:41 PM) [Материял]
jakshy eken kyrgyz elionin kokoloto bersin !

0  
2 samik   (2013-03-31 9:27 PM) [Материял]
vto jakshy eken ho arte bolsun azamatten、

0  
1 emil   (2013-02-27 8:17 AM) [Материял]
jakshy eken

dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
аты *:
Email:
өкөлөт номур *:
жайыт кожоюну


点击这里给我发消息

TEL : 18997860235 , 18299570245

E-mail :
charshen.kasaba@gmail.com
kasaba@sohu.com
kasaba007@sina.com

ыр койгуч
жайытка баа берүү
добуш берүүгө кандайсыз ?
жалпы берилген добуш: 86
менин конокторум

учурда барлар : 1
жолоочу : 1
мүчө: 0
free counters
досторум
.
Манас текчеси
Кененим Бөлүгүнөн Үзүндү

э.......э.......э......э........эй
айтайын баатыр Манасты ,
арбактары колдосо ,
айтканым жалган болбосо.
жарымы төгүн , жарымы чын ,
жарандардын көөнү үчүн .
күрпүлдөтүп ырдасак ,
көпчүлүктүн көөнү ток .
..........................................
энеси суу кыргыздын !
атасы тоо кыргыздын !
көрдүңбү сөздүн уңгусун !
ала тоо бойлоп көчкөн журт ,
аркайган тоодо өскөн журт ,
кирин карда жууган журт ,
киндигин музда кескен журт ,
заңкайган нечен тоо менен ,
салгылашып келген журт ,
ак элечек арсак тоо ,
жалтырак муз , аппак кар ,
жамбаштап жатып көнгөн журт ,
малын карга жайган журт ,
кыргыз деген неткен журт ?
мөңгүнүн суусун ичкен журт ,
күрпүлдөп аккан сууларды ,
күн емес түндө кечкен журт !
таш жазданып көнгөн журт ,
талашып салкын шамалды ,
булут менен келген журт ,
булуттуу тоонун ичынде ,
тоодо өнүп өскөн журт ,
кыдырып тоону жүрөт деп ,
< кыркез>атка конгон журт ,
<кыркез>ды элдер айталбай ,
Кыргыз атка өткөн журт ,
............................................
э.....э.....э....э......эй
............................................

( Жүсүп Мамай варыянтынан алынды )
түшүм сатып алуу
жайыт телеси
кыргыз жайыттар
кыргыз конуштар
кыргызыстан
башка жайыттар